Consultoria, assessorament i gestió
d'associacions i fundacions

Històric de formació