Consultoria, assessorament i gestió
d'associacions i fundacions
descarga

Resum del 2018

4/3/2019
descarga
Igual que les entitats amb les que treballem, a CAF Gestió també ens agrada fer la nostra pròpia memòria per veure els resultats aconseguits al llarg de l'any i així poder compartir el nostre treball amb totes les entitats.

Tot aquest treball s'ha realitzat gràcies a l'esforç i de la intensa dedicació d'un equip format per 11 professionals i 5 col·laboradors externs, amb les més de 80 entitats amb les quals treballa.


ÀREA COMPTABLE, LABORAL, FISCAL I LEGAL

S'ha portat la comptabilitat, fiscalitat, administració i/o gestió laboral de 45 entitats i la direcció de 3 entitats.

S'ha sol·licitat la Utilitat Pública de 2 associacions amb resolució favorable per a ambdues.

Així mateix s'ha adaptat al nou Reglament General de Protecció de dades (RGPD) a 5 entitats.

S'ha gestionat la constitució de Delegacions territorials d'una associació.

ÀREA DE COMUNICACIÓ

En comunicació hem portat les xarxes socials, l'actualització i manteniment de la web de diverses entitats, s'ha col·laborat en l'elaboració del disseny de materials de comunicació, revistes (Associació Catalana Síndrome de Rett),  en la redacció, maquetació i enviament de butlletins electrònics (Amics de la Gent Gran) i en la realització de la memòria anual (Fundació GAEM).

A més de la realització d'altres treballs puntuals com Plans Estratègics i Plans de Fidelització.

FORMACIÓ

Hem organitzat 2 cursos sobre les "Claus per sol·licitar i justificar subvencions" a la Coordinadora Catalana de Fundacions i en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.


ÀREA DE SUBVENCIONS I CAPTACIÓ DE FONS

Dins de l'àrea de captació de fons, hem treballat amb 47 entitats,  de les quals 25 són fundacions, 10 associacions amb utilitat pública, 8 associacions, 3 federacions i una entitat religiosa.

Durant tot l'any hem sol·licitat més de 866 subvencions, respecte a les 762 de l'any 2017.

Un 63% de les mateixes corresponen a subvencions privades i la resta, 37% a públiques.

Pel que fa a les subvencions públiques, de les 331 sol·licitades ens han concedit 245, fet que suposa un 76% aprovades, sent l'import mitjà de 6.265 €. La ràtio de les subvencions privades disminueix, de les 545 subvencions presentades ens han concedit el 27%, és a dir, 146 aprovades, però l'import mitjà és superior a les públiques, 10.899,36 €.

Dins dels fons públics, 443M € corresponen a la convocatòria de l'IRPF, i 1.093M € a subvencions autonòmiques i locals. Resumint, aquest 2018 ens han aprovat 391 subvencions, això ha significat 3.126M € fons recaptats, un 32% superior a l'any anterior. A l'àrea de captació de fons també hem d'incloure el treball que es realitza durant tot l'any en el contacte directe amb empreses, campanyes de microdonacions i en l'organització d'esdeveniments com poden ser la 19a sopar solidari de Rett, 5a Passejada a Roda Petita de l'Associació catalana SXF, ..)


PREMIS

No podem finalitzar sense esmentar els premis aconseguits a les nostres entitats: Premi Territoris Solidaris, BBVA (FECEC, Fundació Enriqueta Villavecchia, Hospital Sant Joan de Déu, Fundació Cor Avant, Fundació Step by Step, Fundación GAEM), Premi Córrer per compromís (Associació Discapacitat Visual de Catalunya), Premi Som Pacients (Associació Espanyola de Cornelia de Lange), i Premi Ciutat Solidària, Onda Cero (Associació Catalana Síndrome de Rett).
 • 01. Milers € obtinguts 2018
 • 01. subvencions obtingudes 2018
 • 01. subvencions públiques 2018
 • 01. subvencions puliques vs privades 2018
 • 01. Milers € obtinguts 2018
 • 01. subvencions obtingudes 2018
 • 01. subvencions públiques 2018
 • 01. subvencions puliques vs privades 2018
 • 01. Milers € obtinguts 2018
 • 01. subvencions obtingudes 2018
 • 01. subvencions públiques 2018
 • 01. subvencions puliques vs privades 2018
 • 01. Milers € obtinguts 2018
 • 01. subvencions obtingudes 2018
 • 01. subvencions públiques 2018
 • 01. subvencions puliques vs privades 2018